Wat is Osteopathie

Het is niet gemakkelijk uit te leggen in één zin. Osteopathie is een vorm van manuele geneeskunde, waarbij naast de gewrichten, kapsels, banden en spieren ook andere weefsels behandeld worden.

Dit gebeurt manueel, d.w.z. met de handen.

Vooral de vliezen die de organen en de hersenen omhulllen zijn van belang. Eigenlijk wordt het bindweefsel behandeld. Het bindweefsel heeft meerdere functies, het is het "eigenlijke skelet" dat alles bij elkaar houdt. Vergelijk het maar met de nerven van een boomblad. Het verloopt van een grove structuur naar een zeer uitgebreid fijnmazig systeem.

Ook ziet de osteopaat de mens als geheel d.w.z. als je de nek behandelt, heb je ook invloed op de knie en misschien is het nekprobleem de oorzaak van de knieklachten.
De osteopaat heeft veel verstand van het gehele lichaam en de onderlinge verbanden, kennis van de embryonale ontwikkeling is van groot belang om de verbanden te begrijpen. Evenals kennis van de doorbloeding en bezenuwing van de weefsels.
Het zoeken naar oorzakelijke invloeden is belangrijk herhaling of verergering van klachten te voorkomen.
Osteopathie is een enorm pure vorm van therapie, want de eerste reactie van de mens bij pijn is de hand erop leggen of wrijven. De hand is nog steeds de beste behandelaar.

Oorsprong

De grondlegger van de osteopathie was Andrew Tayler Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 the American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen. In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie.
In Nederland is osteopathie nog jong en relatief onbekend. Toch werken in Nederland sinds 1998 afgestudeerde osteopaten. Zij volgen en vijfjarige part-time opleiding waarin artsen en fysiotherapeuten gediplomeerd osteopaat kunnen worden.
Wanneer de osteopaat en zijn/haar praktijkvoering voldoet aan de in Nederland geldende eisen, kan tot registratie in het Nederlands Register voor Osteopathie worden overgegaan.