De Behandeling

Behandeling

Gestart wordt met een interview om de klacht(en) te inventariseren en te zoeken naar mogelijke oorzakelijkheden. Dan volgt een lichamelijk onderzoek naar de beweeglijkheid van de wervelkolom, armen en benen, de organen en de schedel. Meestal loopt het onderzoek vloeiend over in de behandeling.

In  de evaluatie worden de bevindingen besproken en de mogelijk te verwachten reactie(s). Ook worden er adviezen gegeven.

Deze eerste sessie duurt ongeveer een uur. Na drie tot vier behandelingen zal het duidelijk zijn of de therapie de gewenste resultaat heeft. Bij recente klachten volstaat meestal een twee-tot vijftal behandelingen. Bij hardnekkige of chronische klachten zal herstel of verbetering langere tijd vragen.

Een (vervolg-)behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Tussen de vervolgafspraken zit een langere periode dan bijvoorbeeld bij fysiotherapie. Dit is nodig, omdat het lichaam, als reactie op de behandeling tijd nodig heeft om een nieuwe balans te vinden (resetten).

Even belangrijk als het herstellen van de klachten is het, in de toekomst, voorkomen ervan.  Daarom zal er getracht worden u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoring binnen uw lichaam en hoe (indien mogelijk) die blijvend te voorkomen zijn.

Het is aan te bevelen zelf een handdoek mee te nemen waar je op kunt liggen, maar voel u niet verplicht daartoe.

Scroll naar boven