Baby’s en Kinderen

Baby's

Een problematische geboorte is belastend voor het kind, het is de vraag of het kind er nadien last van heeft maar de kans is vele malen groter bij b.v. een supersnelle laatste (uitdrijf)fase, stagnatie in het geboorte proces, sterrekijkers, dwarsliggers, e.d. .
Baby’s kunnen veel redenen hebben om te huilen, maar hierbij geldt dezelfde regel als bij pijn, > “goede pijn is pijn die overgaat”, er moet geen structureel karakter zitten in het huilen. Ook het herhaald `krijsen` is onaanvaardbaar. Een moeder voelt wel goed aan of het een noodkreet is of een uiting van een ongemak, mits moeder zelf teveel `gestressed` is. Wanneer noem je een baby een huilbaby:
Als het kind minimaal 3 uur per dag gedurende ten minste 3 dagen per week doordringend jengelend of ontroostbaar huilt, maar… draagt moeder het kind veel op de arm of in een draagzak, zodat het kind minder huilt valt het ook onder de categorie.
Meestal heeft het kind wel een goede reden om te huilen, maar stress bij de ouders gooit olie op het vuur.
Het behandelen van baby´s is ontzettend leuk en leerzaam. Meestal is na de behandeling en na de 1e reactie wel het een en ander duidelijk geworden, dit werkt rustgevend op de ouders.
De resutaten van de behandeling is doorgaans al na 2 of 3 behandeling duidelijk te zien.
Ook leer je anders te kijken naar het kind en leer je leuke babyspelletjes en krijg je tips over de omgang, als je je kind dan ziet lachen geeft dat een enorme `energieboost`.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit van het behandelen in de (diepe) slaap, dit is het meest ideaal, zeker in de beginfase. Echter niet alle kinderen gaan op commando slapen, daarom is soms beter te behandelen aan het eind van de dag, of na het badje en na de voeding (niet direct).
Voeden kan ook tijdens de behandeling bij flesvoeding. Bij borstvoeding is het verstandig om een keer af te kolven. Neem een knuffel of iets mee wat bij het slapen hoort en waar het kind rustig van wordt.

Kinderen:
Bewegingsverliezen in gewrichten, schedel, organen kunnen bij kinderen o.a. motorische achterstand , leerstoornissen, oorontstekingen en buikpijnen veroorzaken. Ook zie je vaker een lagere frustratiedrempel.

Kinderen tot 12 jaar worden het best begeleid door de ouder(s) of grootouder(s). Oudere kinderen mogen eventueel ook zonder begeleiding naar de osteopaat.

Indicaties bij baby’s en kinderen

Scroll naar boven